ระบบบริหารลานจอดรถยนต์ (CAR PARK SYSTEM)


โปรแกรมระบบบริหารจัดการลานจอดรถยนต์ CREATIVE

คุณสมบัติของโปรแกรมบริหารจัดการลานจอดรถยนต์ (CREATIVE)

ระบบการจัดการลานที่จอดรถเพื่อให้มีความรวดเร็วในการระบายรถและการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้ระบบคิดเงินCREATIVE ที่มีความทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการในปัจจุบัน ทางบริษัทได้นำ ระบบไม้กั้น แขนกั้นรถยนต์อัตโนมัติ และเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัย เข้ามาเป็นหลักในการลดการใช้แรงงานของคน ที่ทำให้ต้นทุนภาพบริการลดลง เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโครงการต่างๆ สำหรับอาคารลานจอดรถสถานที่ต่างๆ ผู้ขับขี่ที่นำรถเข้ามาใช้บริการโดยที่ไม่ต้องผ่านบุคคลากร สามารถติดต่อตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ ได้ทันที โดยที่มีความปลอดภัย ระบบจะทำการบันทึกผ่านเข้าสู่ระบบทันที บริษัท ห้างร้าน หรือศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ  อาคารสำนักงานตึกสูง คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล ฯลฯ

 

ปัจจุบันลานจอดรถ อาคารจอดรถหลายยังใช้ระบบคนเดินเขียนตั๋ว ซึ่งทำให้บุคคลเหล่านี้ แอบทุจริต อีกทั้งยังเสียรายจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ. หลายคนคอยดูแลความปลอดภัย ลานจอดรถของรถลูกค้าที่เข้าใช้บริการ อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอำนวยความสะดวกแก่ลกค้าเข้ามาใช้บริการ บริเวณลานจอดรถ  อาจจะสังเกตุจาก ห้างสรรพสินค้าหรือ แหล่งบันเทิงต่างๆ ที่มีรถต่อคิวเข้าใช้บริการจำนวนมากรถติดเป็นแถวยาวถึงถนนทำให้จราจรติดขัด ส่งผลให้ทางเข้า และทางออกหยุดชะงัก ทำให้ลูกค้า รู้สึกไม่อยากที่จะมารใช้บริการเนื่องจากเสียเวลา เสียรายได้จากผู้ที่ไม่สะดวกในการสัญจร หรือเข้าใช้บริหาร อีกทั้งขาดความสะดวกสบายในการนำรถเข้า-ออก ควรจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ระบบบริการจัดการลานจอดรถ CREATIVE วางระบบโดย Programmer ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการลานจอดรถมานานกว่า 10 ปี และทีมงานยังได้พัฒนาโปรแกรมโดยแก้จุดบกพร่องต่างๆ ทั้งหมดได้ครอบคลุมทั้งหมด และปิดช่องทางทุจริตได้100% ในรูปแบบต่างๆ พนักงานมีหน้าที่เก็บและตรวจนับจำนวนเงินให้ตรงตามรายงานที่โปรแกรมบริหารลานจอดรถแสดง และยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณสมบัติของโปรแกรม CREATIVE ที่สำคัญมีดังนี้

โปรแกรมสามารถรองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ

  • รองรับเชื่อต่อกับอุปกรณ์มากมายอาทิ  Ticket Dispencer, Barcode Reader, Automatic Barrier Gate, RFID Long Range Reader.. และอื่นๆ
  • รองรับทุกงบประมาณ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามความจำเป็น
  • รองรับระบบสมาชิก หรือการเก็บค่าจอดรายชั่วโมง
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละบริษัทได้
  • กำหนดสิทธิการทำงานของพนักงานได้
  • กำหนดประเภทสมาชิกได้ เช่น สมาชิกที่เป็นพนักงานขององค์กร, สมาชิกแบบรายเดือน เป็นต้น
  • กำหนดข้อมูลร้าน หรือตราประทับสำหรับส่วนลดค่าบริการที่จอดรถได้
  • กำหนดการคิดอัตราค่าบริการ และปัดเศษชั่วโมง

ระบบการเตือนหากเกิดปัญหา

เตือนการหมดอายุการเป็นสมาชิก

เตือนจำนวนบัตรในตู้เหลือจำนวนน้อย

 

ระบบตรวจสอบ

  • ตรวจสอบการเข้ามาใช้บริการของสมาชิกบอกสถานะใช้บริการอยู่ หรือออกจากการใช้บริการแล้ว
  • ตรวจสอบจำนวนการเข้ามาใช้บริการของรถยนต์
  • ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
  • ตรวจสอบเงินค่าที่จอดรถ (รายรับ) ของแต่ละจุดเข้า-ออก
  • กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรม และสิทธิการเข้าใช้งาน การทำงานของโปรแกรมได้

แสดงรายงานมากกว่า 10 รายงาน

   1. รายงานการเข้า - ออกรถยนต์รายวัน แสดงรูปทะเบียน
   2. รายงานรายรับรายวัน
   3. รายงานประวัติการเข้า-ออกของรถยนต์ทั้งหมด แสดงรูปทะเบียน
   4. รายงานประวัติการเข้า-ออกของรถยนต์ บุคคลทั่วไป แสดงรูปทะเบียน
   5. รายงานเหตุการณ์
   6. รายงานสถานะการสมาชิก
   7. รายงานรถยนต์ที่จอดค้างในระบบ
   8. รายงานค่าปรับบัตรหาย
   9. รายงานสรุปรายได้จากากรเก็บค่าที่จอดรถ
   10. รายงานการใช้ตราประทับ (Stamp)
   11. รายงานสรุปสมาชิกใกล้หมดสมาชิกภาพ


แผนที่ / ที่อยู่


บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

427/54-56 ซอย เยาวภา ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Tel : 02-402-9898 / 098-013-9989

anusorn@cit.in.th

Line : @cit.barrier

เฟสบุ๊ค


ติดต่อเรา